Stavební inženýring

Realizace Vašeho stavebního záměru od A do Z.

 • Development
 • Zastupování stavebníků ve stavebním řízení
 • Příprava výběrových řízení na zhotovitele staveb
 • Posouzení BAT technologií
 • Autorský dozor projektanta (AD GP)
 • Technický dozor investora (TDI)
 • Nezávislá supervize staveb
 • Realizace všech druhů staveb na klíč
 • Zajištění jednotlivých subdodávek
 • Technologické postupy stavebních prací
 • Výkazy výměr a položkové rozpočty staveb
 • Kontrola časového harmonogramu a finančního čerpání rozpočtů
 • Komplexní vyzkoušení a zkušební provoz staveb
 • Přejímka staveb a zajištění kolaudace
 • Technické a ekonomické vyhodnocení staveb
 • Spolupráce při uplatňování práv a závazků stavebníků
 • Reklama a marketing
 • Odborné ekologické služby

Profesionalita + zkušenost + praxe + odborné zázemí = Vaše spokojenost
Pojištění odpovědnosti u ČSOB pojišťovny
Práce dle Výkonového a honorářového řádu ČKAIT

Neváhejte mě kontaktovat.