Reference – H.

Seznam realizovaných projektů.

Obchodní činnost, výhradní dodavatel stavby

Dostavba řadových garáží Mírová ul. Strakonice Stavební inženýring 12/94 – 09/95
Zásobení JETE pitnou vodou Vodní stavby Bohemia 10/96 – 12/97
Zásobení Strakonic a Písku pitnou vodou Vodní stavby Bohemia 10/96 – 12/97
Sanitární technika, vodoinstal. materiál Stavební inženýring 09/1998
Sanitární technika, vodoinstal. materiál Vodoinstalace Míka, ST 10/1998
Půdní vestavba, Lipenská 12, Č. Budějovice Saturnin s.r.o. Č.B. 01/98 – 06/99
Recyklace a doprava stav. sutí Rumpold 01 – Vodňany 12/1998
Stavební úpravy RD č.p.50, Řepice manž. Zelenkovi 02/99 – 12/01
Asanace Blanice pod Blyšticí Město Vodňany 08/00 – 10/00
Sanace Kostax Kostax s.r.o., Č.B. 01/01 – 12/02
Rekonstrukce statku Láz Jar. Štefl 04/10 – 06/12
Fasádní systémy objektů Baumit ČR 01/11 – dosud