Reference – G.

Seznam realizovaných projektů.

Studie, posudky, analýzy, koncepce

Techn. část dokumentace EIA – farma Pacov p. Studenovský, Pacov 10/1995
Obnova tůní u Kadova OkÚ Strakonice 06/1997
Techn. část dokumentace EIA – farma Sud. Důl p. Studenovský, Pacov 08/1997
Invest. záměr zemědělské farmy Ing. Vovesný, Vodňany 10/1997
Provozní řád kanalizace a vodovodu VOD Lidmovice 01/98 – 12/98
Stavební poradenství, ekologie TAMA Tábor s.r.o. 01/98 – 03/99
Provozní řád kanalizace a vodovodu PŽV a.s. Strakonice 05/1998
Průzkumné vrty, hydrogeol. posouzení EKO-Beták, Strakonice 01/98 – 08/98
Techn. část dokumentace EIA – areál Na Špici Ing. Hrušovský, Katovice 05/1998
Tvorba tůní u Hlubokého rybníka OkÚ Strakonice 05/98 – 12/98
Techn. část dokumentace EIA – OD Kaufland Komplet Strakonice 06/1998
Zemědělství v NP Šumava – studie NPaCHKOŠ Vimperk 10/98 – 04/99
Provozní řád kanalizace AgroMil s.r.o. Přídolí 11/98 – 02/99
Stavební část ekolog. auditu farmy Ing. Scheinost, Svojše 11/98 – 01/99
Průzkum trhu v oblasti investování do realit Saturnin servis s.r.o. Č.B. 12/1998
Techn. část Dokumentace EIA – farma Těnovice ZD Nezvěstice 03/1999
Techn. část Dokumentace EIA – farma Úlehle ZD Nihošovice 03/1999
Stavební část projektu konverze farmy pí Íchová, H.Vltavice 04/99 – 09/99
Staveb. část projektu konverze a rozvoje farmy Ing. Scheinost, Svojše 05/99 – 09/99
Provozní řád a havarijní plán areálu OMD Kooperace Blatná a.s. 09/1999
Provozní řád kanalizace a vodovodu OMD Kooperace Blatná a.s. 10/1999
Projekt SAPARD Přídolí Římskokatol. farnost Přídolí 01/2000
Dotace projektu Šumava 2000 ObÚ Lenora 05/2000
Techn. část dokumentace EIA – farma Makovice Meclovská zemědělská a.s. 06/2000
Projekt SAPARD Koněspřežka Holkov Ing. Benešová 06/2000
Projekt SAPARD Poutní areál Kájov Římskokatol. farnost Kájov 07/2000
Invest. záměr výkrmny broilerů Kladné AGS Kaplice a.s. 12/2000
Odborný posudek k žádosti SFŽP ČR Město Strakonice 03/2001
Projekt konverze a rozvoje farma Vlčí Jámy Ing. Hošna 04/2001
Studie proveditelnosti komunikací RSOV Větřní 05/2001
Strategie zemědělství na Šumavě RSŠ se sídlem ve Staších 05/2001
Studie proveditelnosti – koněspřežka Jih OkÚ Č.Krumlov 06/2001
Techn. část Dokumentace EIA – farma Staňkov ZOD Staňkov 08/2001
Techn. část Dokumentace EIA – far. Vnorovice ZD Staré Hobzí 09/2001
Techn. část Dokumentace EIA – ar. Třebohostice ZD Třebohostice 09/2001
Oznámení MŽP ČR – Zajištění standartů EU JVS Č. Budějovice 10/2001
Techn. část dokumentace EIA – areál Staňkov ZD Staňkov 11/2001
Oznámení MŽP ČR – farma Malonice ZOD Kolinec 11/2001
Techn. část Posudku EIA – obalov. Sousedovice Vl. Kotrch – ZNAKON 12/2001
Projekt SAPARD Pivovar Radomilice p.Husák + MMR ČR 12/2001
Dokumentace EIA – zeměd. areál Kaplice AGS Kaplice a.s. 01/2002
Dokumentace EIA – zeměd. areál Lipí u Č.B. AGS Kaplice a.s. 01/2002
Dokumentace EIA – Zásobení Blatenska vodou JVS Č. Budějovice 02/2002
Projekt SAPARD Komunikace Sousedovice ObÚ Sousedovice 04/2002
Rozvozový plán hnojiv ZP Malše a.s. 04/2002
Odborný posudek k žádosti SFŽP ČR ObÚ Malenice 04/2001
Hydrogeol. posudek RD Rovná p.Pokorný, Strakonice 05/2002
Studie proveditelnosti FITCENTRUM AP Tank Vodňany 05/2002
Projekt SAPARD FITCENTRUM AP Tank Vodňany 06/2002
FMP Phare 99 – komunikace, VO, MIS Stožec ObÚ Stožec 06/2002
Dokumentace EIA – betonárna Elba Točník Šimáček stavby spol. s r.o. KT 06/2002
Studie a položk. rozpočet Ekofarmy Kochánov Ing. Bílek, CSc., Kolinec 08/2002
Oznámení MŽP ČR – ekofarma Kochánov Ing. Bílek, CSc., Kolinec 09/2002
Projekt SAPARD – fitcentrum Kochánov Ing. Bílek, CSc., Kolinec 09/2002
Studie a invest. záměr – penzion Hamry Ing. Arch. Przygrodská, Plzeň 09/2002
Odborný posudek k žádosti SFŽP ČR Město Třeboň 10/2002
Oznámení MŽP ČR – penzion Hamry Ing. Arch. Przygrodská, Plzeň 10/2002
Projekt SAPARD – penzion Hamry Ing. Arch. Przygrodská, Plzeň 11/2002
Oznámení EIA – areál Heřmaň ZD Ražice 03/2003
Realiz. program rozvoje Šumavy MZe ČR + RSŠ Stachy 05/2003
Odborný posudek k žádosti SFŽP ČR VaK JČ a.s. D SMČ 07/2003
Rozvozový plán a rozptyl. studie ZD Ražice 08/2003
Odborný posudek k žádosti SFŽP ČR VaK JČ a.s. D SMČ 09/2003
Oznámení EIA – supermarket Bechyně InterCora s.r.o. Plzeň 09/2003
Vyhodnocení zkušeb. provozu MČOV VOD Lidmovice 10/2003
Provoz. řády vodovodu a kanalizace Obec Sousedovice 11/2003
Vytvoření souboru diag. metod podpor z EU Grant JčU Č.Budějovice 12/2004
Oznámení EIA Obchodní centrum Strakonice Sallerova výstavba Chomutov 11/2006
Oznámení EIA Novostavba výrobního závodu BACHL, spol. s r.o. 06/2007
Odborný posudek kanalizace a ČOV Obec Majdalena 10/2007
Odborný posudek kanalizace Kolence RBB Invest a.s. 10/2007
Oznámení EIA Velkoobchod j+j Kynšperk n/O. J. Kobrová M. Lázně 04/2008
Oznámení EIA Hala – lakovna, ESP I. Těšovice ESP I. Těšovice 05/2008
Posouzení kanalizace a ČOV Strmilov Město Strmilov 05/2009
Oznámení EIA Skládka Hněvkov Město Blatná 08/2009
Montovaný objekt Dražejov Manž. Vačkářovi 09/2009
Stavebně technický posudek historických objektů SoDP Cehnice 10/2009
Vybavení pro akce v regionu SoDP Cehnice 10/2009
Odb. posudek kompostárny Lomnice RBB Invest a.s. 11/2009
Posudek vodovodu Benátky-Suchdol/L. RBB Invest a.s. 11/2009
MFVE Strakonice manž. Kouřimovi 03/10 – 11/10
Návrh OP areálu Agro Staňkov a.s. 05/2010
Zateplení OÚ Obec Drahonice 08/2010
Stavebně technický posudek objektu manž. Linhartovi, Praha 09/2010
Oznámení podlimit. záměru EIA STALO s.r.o. 10/2011
Odborný posudek ČOV Chvalšiny Obec Chvalšiny 08/2012
Posouzení odtokových poměrů území Město Vodňany 09/2012
Odborný posudek vodoteč Mokrouše M.Kozák, Rokycany 10/2012
Stavebnětechnický posudek RD Praha manž.Kraftovi 11/2012
Odborný posudek objektu DDM DDM hl.m.Prahy 12/2012
Oznámení EIA Závod na výrobu prefa Žebrák BACHL, spol s r.o. 10/2013
Řešení reklamace BD Tržní Strakonice BACHL, spol. s r.o. 04/14 – 11/14
Inženýring RD Čejetice manž. Pauchovi 06/14 – trvá
Odborný posudek septiku Čejetice Jihočeský kraj 11/2014
Rešerše EPS v komunikacích Sdružení výrobců EPS ČR 09/2015
Odb. posouzení vad b.j. Mníšek pod Brdy soukromý objednatel 10/2015
Změna technologie dtto 12/2015
Techn. pomoc skládka Chuchle Magistrát hl.m.Prahy 11/16 – dosud

Fotogalerie referencí