Reference – F.

Seznam realizovaných projektů.

Výběrová řízení, komise, revizní a kontrolní činnost

Rekonstrukce ZŠ Kochana z Prachové Město Strakonice 02/1991
Přístavba ZŠ Poděbradova Město Strakonice 04/1991
Přestavba č.p. 11 na jídelnu a učebny RŠ a SOU Volyně 12/1993
Dlouhodob. program a stát. politika ŽP ÚEK ČSSD Praha 10/1998
Střednědobý program životního prostředí ČR ÚEK ČSSD Praha 06/2002
Program rozvoje šumavského regionu MŽP ČR Praha 12/2003
Člen dozorčí rady Mipolstav a.s. 06/2004
Člen sdružení firem KARL BACHL GmbH BACHL, spol. s r.o. 03/2005
Staveb. úpravy č.p.1 Řepice Obec Řepice 08/2008
Komunikace a IS U Kříže, Řepice Obec Řepice 09/2008
Zateplení školy Cehnice – Supervize Obec Cehnice 06/2010
Sakrální stavby Svazek obcí Dol. Pootaví Cehnice 2011 – 2012
Validace PD a rozhodnutí UNIPORT s.r.o. 06/11 – 09/11
Supervize stavby TRIANGL Siloinvest s.r.o. 08/12 – 12/13
Bezbariér. vstup do budovy Okresní soud Strakonice 06/2016
Výměna oken Tábor Ministerstvo zemědělství 08/2016