Reference – C.

Seznam realizovaných projektů.

Projektová činnost

Přístavba RD č.p.134. Nový Knín manž. Hejnovi 07/1982
Novostavba RD Strakonice IV/134 manž. Betákovi 03/1985
Stavba atriového RD Drachkov č.p. 24 manž. Havlovi 04/1990
Rozšíření autobazaru, sklad – Strakonice SIDA – car ST 02/1998
Stavební úpravy stáv. objektu a přístavba p. Hynek, Strakonice 06/1998
Stavební úpravy RD č.p.50, Řepice manž. Zelenkovi 09/1998
Obnova rybníka Písařovského, Bavorov OkÚ Strakonice 11/1998
Řadová garáž Mírová ul., Strakonice manž. Duškovi 01/1999
Oprava obj.č.p.1 – zámek Životice, odvodn. p. Kaplánek, Praha 1 03/1999
Vestavba do podkroví a přístavba RD manž. Hůdovi, Strakonice 03/1999
Přístavba a stav. úpravy RD, Nerudova, ST pí Libová, Strakonice 04/1999
Revitalizace rybníka Písařovský, Bavorov OkÚ Strakonice 07/1999
Zastřešení park. plochy v areálu mlýna Sušice Doc. Ing. Laška, Praha 08/1999
Rekonstrukce mlýna č.p.19, H. Poříčí Ing. Kubeš, Horní Poříčí 10/1999
Novostavba RD Řepice manž. Vysokých, ST 11/1999
Novostavba RD Řepice p. Rod, Strakonice 12/1999
Domovní přípojka plynu manž. Leischnerovi, ST 01/2000
Rekonstr. a dostavba ovčína H. Vltavice zem. výroba, služby Ichová 02/2000
Změna top. média a přípojka plynu manž. Betákovi, ST 04/2000
Změna top. média a domov. přípojka plynu manž. Velkovi, ST 05/2000
Změna top. média a domov. přípojka plynu pí Kunešová, ST 05/2000
Domovní přípojka plynu p. Demeter, Strakonice 05/2000
Přístavba šaten k tělocvičně ZŠ Strakonice Město Strakonice 08/2000
Revitalizace Blanice pod Blyšticí ALFI plus s.r.o. 08/2000
Sanace zdiva a úpravy fasády MŠ Plánkova Město Strakonice 10/2000
RD Strakonice – montáž TČ manž. Betákovi 10/2000
Pasporty 4 objektů jímání vody Meclovská zeměděl. a.s. 04/2001
MČOV – doplněk projektu VOD Lidmovice 05/2001
Ochran. pásmo areálu ZD Obec Bujanov 05/2001
Výstavba 2 RD Přední Ptákovice Město Strakonice 07/2001
Revitalizace potoka Horosedlského M. Kytlicová, Horosedly 11/2001
Kabel NN – Č.Žleby JČE a.s. 07/2002
Domovní studna manž. Betákovi 10/2002
Pasport MČOV Bažantnice Město Strakonice 01/2003
Stavba zahradní chaty manž. Duškovi, ST 04/2003
RD s ubytováním manž. Pánovi, ST 05/2003
Chata Smiradice manž. Želivských 12/2003
Rekonstrukce komunikace Obec Řepice 04/2005
Rekonstrukce panel. domu Čkyně SBD Prachatice 08/2006
Výměna MIV a oken Vimperk SBD Prachatice 09/2006
Kopaná studna Katovice Ing. Karel Bernas 07/2007
Novostavba závodu na výrobu EPS Žebrák BACHL, spol. s r.o. 07/2007
Propojení kanalizace Koclov – Novosedly Ing. Bernas 03/2008
Vodovod Budín Obec Rybníky 06/2009
Výměna oken – Zelená úsporám Manž. Janouškovi, Dražejov 09/2009
Zateplení RD – Zelená úsporám Manž. Maříkovi, Strakonice 10/2009
Obnova MVE Štěkeň VJR s.r.o. 10/2009
Zateplení RD Horažďovice – Zelená úsporám p. Mrcek 03/2010
Výměna oken a zateplení RD – Zelená úsporám pí. Ládová, Vl. Březí 03/2010
Zateplení RD Čestice – Zelená úsporám pí. Rodová 03/2010
Výměna kotle na biomasu – Zelená úsporám Ing. Vysoký, Řepice 03/2010
Rekonstrukce RD – Zelená úsporám Mgr. Borovičová 08/2010
Zařízení ke sběru a výkupu odpadů Žebrák BRUDRA s.r.o. 05/11 – 07/11
RD Horní Poříčí Manž. Záhlavovi 11/10 – 06/11
RD Horní Poříčí Manž. Haubertovi 10/11 – 07/12
Kanalizace a ZTV Horní Poříčí Manž. Haubertovi 06/11 – 10/11
Uzavírání skládky a HTU STALO spol. s r.o. 01/11 – 02/12
ZTV a dopravní napojení II/117 Žebrák OMNITRUCK s.r.o. 08/2012
Vodovod ZTV Horní Poříčí Ing.Brůžková 08/2013
Změna užívání stavby NKP Latráň 85, Č.Krumlov Ivana Ratajová, Strakonice 11/13 – 06/14
Pasportizace kanalizací MAKRO ČR PURUM s.r.o. 05/14 – 09/14
Zateplení BD Mirovice p.Wagner, Strakonice 08/2014
Rekonstrukce statku Láz Jar.Štefl, Praha 04/10 – 12/10
Přírodní zahrada Cehnice Obec Cehnice 05/2015
Techn. zpráva + rozpočet garáže ST Ministerstvo zemědělství 06/2016

Fotogalerie referencí