Reference – B.

Seznam realizovaných projektů.

Výkon funkce vedoucího stavby
a technologického dozoru zhotovitele

NOD Dřínov II a III VRV Praha 10/83 – 12/83
Kanalizace a ČOV Louny VRV Praha 10/83 – 12/84
Produktovod frakce C4 Kralupy – Litvínov CHZ Litvínov 11/83 – 08/84
Zásobení JETE pitnou vodou JiVaK Č.B. 01/84 – 12/86
Přeložka vodovodu DN 500 Drahov JiVaK Č.B. 04/84 – 12/84
JETE III.stavba, IV.a stavba, IV.b stavba ČEZ Praha 01/86 – 12/89
ČOV Rožmitál p.Třemšínem Město Rožmitál p.T. 11/89 – 06/93
ČOV Záboří Obec Záboří 12/89 – 12/90
ČOV Benzina Bělčice Benzina Praha 04/90 – 10/91
ČOV Bělčice Obec Bělčice 03/90 – 12/92
Kanalizace Katovice 1. a 2. etapa Obec Katovice 06/90 – 12/92
Parovod ČZ Strakonice ČZ a.s. Strakonice 10/91 – 12/93
Výtlačný vodovod. řad Pracejovice – ST VaK JČ a.s. 11/91 – 08/92
Vodovod Volyně Mototechna Praha 06/91 – 10/92
Kalolis ČOV Strakonice VaK JČ a.s. Č.B. 04/92 – 12/92
Skládka TDO Volyně Město Volyně 04/92 – 11/92
Zásobení Strakonic a Písku pitnou vodou JVS Č. Budějovice 01/93 – 11/97
Kanalizace a ČOV Volary Město Volary 11/93 – 12/94
ČOV Strakonice Město Strakonice 12/93 – 08/96
Ropovod DN 350 Kralupy – CTR MERO Praha 02/94 – 12/96
Souběh ropovodů 2 x DN 700 – CTR MERO Praha 06/94 – 12/95
Technol. rozvody ropy – CTR Nelehozeves MERO Kralupy 08/94 – 06/96
Parovod ČOV Kralupy n.Vlt. Kaučuk Kralupy 10/94 – 08/95
Přeložky dálnice D 802 SSŹ – ŘD Praha 10/95 – 04/96
Lávka Barvínkov, Strakonice Město Strakonice 11/95 – 12/95
Autosalon Mazda – spod.stavba Autocentrum Mazda 12/95 – 03/96
Výtlačný řad a VDJ Štěkeň JVS Č. Budějovice 02/96 – 08/96
Přeložka potrub. rozvodů Benzina Bělčice ČEPRO Praha 04/97 – 08/97
Chelčice – Na Lázni – obnova tůní Geostav Strakonice 01/98 – 04/98
Opravy objektu vinárna Dobříš Kolocentrum Kunrt 09/99 – 11/99
Revitalizace Blanice pod Blyšticí Město Vodňany 03/00 – 11/00
Stavební práce Obořiště, Boukal Merkur Jarolímek 01/00 – 10/00
Stavební práce RD Budín, Archiv Dobříš Merkur Jarolímek 03/00 – 12/00
8 řadových domů Čížová Mipolstav a.s. 06/04 – 09/04
Rekonstrukce kuchyně MŠ Strakonice Mipolstav a.s. 06/04 – 09/04
Výstavba areálu firmy KB v Nýřanech KB Blok s.r.o. 11/04 – 12/04
OLC v NP Šumava – Srní, Prášily, Strážný, Č.Žleby aj. SNPCHKOŠ Vimperk 05/05 – 07/06
Rekonstrukce PD Třeboň, Táboritská ul. SVJ Táboritská Třeboň 03/06 – 08/06
Inv. výstavba Řepice – komunikace, pož.nádrž, hist.zeď Obec Řepice 04/06 – 08/07
Výstavba adm. objektu BISO Keibel Radošovice BISO Keibel s.r.o. 05/06 – 09/06
Silnice II.tř. Hor. Vltavice – Bor. Lada – asf. povrchy OHL ŽS Brno a.s. 07/06 – 08/06
Rekonstrukce PD Strakonice – Stavbařů, Tržní SVJ Stavbařů, Tržní 03/07 – 10/07
Rekonstrukce PD Vimperk – SNP, Mírová SBD Prachatice, SVJ 04/07 – 09/07
Výstavba lakovny BISO Keibel Radošovice BISO Keibel s.r.o. 04/07 – 10/07
Odstanění krajně naléhavého závadného stavu Walter a.s. Ministerstvo financí ČR 06/10 – 11/14
Revitalizace parku Invalidovna MČ Praha 8 01/11 – 06/11
Revitalizace parku Kaisrovka MČ Praha 8 01/11 – 06/11
Zařízení ke sběru a výkupu odpadů Žebrák STALO s.r.o. 08/11 – 12/14
Demolice objektů HiLASE D.Břežany Fyzik.ústav AV ČR 01/12 – 04/12
Odstranění starých ekol.zátěží Walter Jinonice Min.financí ČR 04/07 – 10/07
Rekonstrukce a oprava rybníku Velký a Malý Mastník   04/11 – 10/12
HILASE – Příprava území a demolice Fyzik.ústav AV ČR 01/12 – 04/12
Rekultivace skládky Zebín   02/12 – 12/13
Demolice podzemních nádrží LTO Třinec Domov mládeže Sosna 01/13 – 08/13
Kanalizace Horažďovice Město Horažďovice 03/12 – 08/12
Kanalizace Bartovice Město Šenov 02/14 – 12/14
Kanalizace Bartkovice Stat.město Ostraca 04/14 – 05/15
Sanace zbytku skládky v k.ú. Dolní Měcholupy   03/13 – 06/13
Odstranění starých ekolog.zátěží-sanace vod a zemin Chemopetrol Litvínov a.s. 01/14 – trvá
Sádky Čejetice Jihočeský kraj 05/14 – 12/14
Demolice objektu č.32 Praha LOM Praha s.p. 05/15 – 07/15
Demolice objektu č.22 Letiště Pardubice Min.obrany ČR 07/15 – 10/15

Fotogalerie referencí