Autorizovaný inženýr

v oboru pozemní stavby, vodní hospodářství a krajinné inženýrství – ČKAIT.

Karta autorizované osoby (ČKAIT):

Autorizace:0100902
Jméno:Ing. Luboš Beták
Adresa:Borová 134, 386 01 Strakonice
E-mail:[email protected]
Web:www.stavinzenyring.cz
Obor 1:IP00 – pozemní stavby
Obor 2:IV00 – stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

I = autorizovaný inženýr, Zdroj: ČKAIT