Autorizovaný inženýr

v oboru pozemní stavby, vodní hospodářství a krajinné inženýrství – ČKAIT.

Karta autorizované osoby (ČKAIT):

Autorizace: 0100902
Jméno: Ing. Luboš Beták
Adresa: Borová 134, 386 01 Strakonice
E-mail: [email protected]
Web: www.stavinzenyring.cz
Obor 1: IP00 – pozemní stavby
Obor 2: IV00 – stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

I = autorizovaný inženýr, Zdroj: ČKAIT